AUDYT WEWNTRZNY W INSTYTUCJACH FINANSOWCYH
10-11 LUTEGO 2014, Warszawa


Szanowni Pastwo,

Jest to ju kolejna odsona spotkania podczas ktrego postaramy si omwi najwaniejsze aspekty majce wpyw na budow sprawnie dziaajcego departamentu Audytu w Instytucji Finansowej.

Celem spotkania jest pokazanie i uatwienie zaplanowania dziaa majcych wpyw na identyfikacj ryzyka oraz wykrywanie naduy wewntrz spki. Waciwa ich identyfikacja jest podstaw prawidowego dziaania kadej firmy jak rwnie w znacznym stopniu wpywa na jej rentowno oraz wizerunek zewntrzny i wewntrzy.

Serdecznie zapraszam do zapoznania si z zagadnieniami spotkania w wypadku dodatkowych pyta pozostaj do Pastwa dyspozycji

Osoba odpowiedzialna za projekt:
Grzegorz Lenkiewicz, Kierownik Projektu, 662051557

Adresaci spotkania:
Pracownicy: Audytu Wewntrznego, Bezpieczestwa, Ryzyka Operacyjnego, Controlingu, Finansw, IT, Zarzdzania Projektami oraz osoby odpowiadajce za bezpieczestwo i zapewnienie zgodnoci dziaania spki z obowizujcymi przepisami prawa.

 

pdf PROGRAM DO POBRANIA WRAZ Z FORMULARZEM ZGOSZENIOWYM

 

Top Consulting S.A. ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, 02-756 Warszawa, tel.: (+48 22) 460 51 00, fax: (+48 22) 460 51 29, www.topconsult.pl
Top Consulting S.A., z siedzib w Warszawie przy ul. Aleja Wilanowska 7 lok.2, zarejestrowana w Sdzie Rejonowym dla
m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS 0000305922, NIP 526-00-36-635, REGON 010413349,
wysoko kapitau zakadowego i kapitau wpaconego - 1 240 000,00 zotych.